Zgrada je lepa onoliko koliko Vi brinete o njoj!


          Internet prezentacija Skupštine stanara stambene zgrade je postavljena 2002. godine sa ciljem da informiše vlasnike stanova našeg solitera o aktuelnim dešavanjima kao i animira ljude dobre volje da sredinu, u kojoj žive, svojim zalaganjem učine prijatnijom i lepšom.
 
 AKTUELNA DEŠAVANJA U NAŠEM SOLITERU
           Pratite najnovije vesti vezane za radove i aktuelna dešavanja u našem soliteru.
 STANJE VODOMERA - POTROŠNJA VODE
           Da bi se izbegli veliki računi vode, predsednik zgrade redovno, svakog
17-og u mesecu, dostavlja stanje vodomera solitera JP Vodovod.
 
  SPISAK VLASNIKA STANOVA

           Spisak vlasnika stanova kao i članova njihovog domaćinstva je uklonjen iz našeg prizemlja, na osnovu:
1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i
2. stručnog tumačenja Zakona od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti u kom se kaže:

"Iz navedenog proizilazi da je obrada i objavljivanje tih podataka moguća samo uz pisani pristanak svakog pojedinačnog stanara u konkretnoj stambenoj zgradi."
 
  PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA IMOVINE

          Dana 06.06.2003. godine u našu stambenu zgradu je
postavljeno pet protiv požarnih aparata tipa
"S-6" i "S-9" to na 1, 4, 7, 10 i 13 spratu. Zgrada je nekad imala protiv požarne aparate, ali su oni vremenom nestali. Svesni činjenice da u zgradi nemamo ugrađene hidrante radi protiv požarne bezbednosti objekta i ljudi odlučeno je da se protivpožarni aparati kupe sredstvima stambene zgrade.
Na našeim sajtu imate i uputstvo za njihovu upotrebu.
Ovom prilikom se zahvaljujemo preduzeću "MUS" čije je reklamiranje na našem sajtu pomoglo kupovinu aparata za gašenje požara.
 
  PUTUJETE NA ODMOR?
          Da li znate da ako otputujete na odmor, a u Vašem stanu niko ne boravi, a desi se poplava komšiji iz Vašeg stana (pukla pancirna cev, kaplje česma i slično) predsednik skupštine stanara mora okupiti najmanje tri člana iz kućnog saveta i uz pismeni zapisnik izvršiti provalu u Vaš stan, otkloniti kvar i naravno, kad se vratite sa odmora Vaša je obaveza da platite sve troškove koji su nastali obijanjem stana (uz prikaz računa angažovanih lica ili službi).
Da bi ovakve pojave sprečili apelujem na sve vlasnike stanova da svom predsedniku zgrade ostave broj mobilnog telefona lica kod koga se nalazi ključ Vašeg stana. Inače je od velike koristi da predsednik zgrade ima brojeve mobilnih telefona svih vlasnika stanova.
Broj mobilnog telefona vlasnika stana, kao i lica kod kog je ključ Vašeg stana, možete,
putem emaila, dostaviti predsedniku zgrade.
 
  ADAPTACIJA STANOVA U SOLITERU
          Vlasnik stana koji adaptira stan dužan je lift i hodnik očistiti svaki dan nakon radova, kako bi i drugi vlasnici stanova imali lep i čist hodnik i lift. Za ostavljanje prljavštine u liftu, kao i na hodniku zgrade, nadležna je komunalna inspekcija Opštine Novi Beograd.
Pročitajte detaljnije

Novine o adaptaciji - Blic - Dozvola za velike radove u stanu
 
   
   


................................................................................
© 2002 - 2012 Skupština stanara stambene zgrade, Ul. Pariske komune br.2, Novi Beograd. All Rights Reserved.
Izrada web sajta